VIZUM DO ČÍNY 2022

Vízum do Číny 2021

AGENTURA FELIDA - Korunovační 26, Praha 7, 170 00, Bubeneč


Naše pracovní doba: Po - Čt: 10:00 - 17:00, Pá 10:00 - 16:00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě - tel. 732 115 829)

30.01.2021 - V souvislosti s šířením koronaviru a přijímanými preventivními opatřeními ze strany čínských úřadů doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech!

Čínské vízove center v Praze Sokolovska 663/136 A 2FL, Karlin, Praha 8 počínaje dnem 18. října 2019 s pořizování otisků deseti prstů VŠECH žadatelů o vízum pří podání žádosti o vízum! Žadatelé jsou povinni mít rezervován datum podání žádosti na Čínském vízovém centru a být osobně přítomen pří podání žádosti o činske vízum.Doba vyřízení víza do Číny je 4-10 pracovních dnů ode dne podání všech požadováních dokumentů na ambasádě. Vízové centrum je nyní pro veřejnost otevřené pouze ve středu dopoledne a to pouze po předchozí domluvě Státní svátky se do doby vyřizování víz nepočítají a také nutná doba přihlášení pro vyřizování víza.
Konzulát ČLR v Praze přijímá žádosti o urychlené udělení víza do Číny. Žadatelé se musí dostavit na konzulární oddělení ČLR osobně!
Nevyřizujeme - nezprostředkujeme víza typ: X1 (dlouhodobé studijní vízum), X2 (krátkodobé studijní vízum), Z (pracovní vízum) a S1 (dlouhodobé vízum pro soukromou návštěvu) - žadatel se musi dostavit na konzulát osobně.
V případě nedoložení všech potřebných dokumentu nebo chybných údajů v dokumentech pří podání na vízovém centru v Praze a tým nemožné vyřízeni víza do Číny vám dokumenty vrátíme poštou a účtujeme 1000 Kč za práce na vašich dokumentech v naší kanceláře a v čínském vízovém centru v Praze.

Vízum do Číny 2022 - CENIK

Typ víza Doba vyřízení
4-10 pracovních dnů
Turistické vízum typ L do 30 dnů - 1 vstup 4000 Kč
Služební vízum typ M do 30 dnů - 1 vstup 4000 Kč
Služební vízum typ M do 180 dnů - 2 vstupy pobyt 90 dnů po využití jedno vstupového víza 4500 Kč
Služební vízum zyp M 1 rok - více vstupů po využití dvou vstupoveho víza na 180 dnů 4500 Kč
Služební vízum zyp M 2 - 5 roku více vstupů 90 dnu z 180 po využití ročního více vstupového víza 5000 Kč
dodateční prace, (doplňování, opravovaní a vytisk formulářů, výtisk fotky, chybejicy dokumenty) 500-1500 Kč
rychlejší vyřizování viz je zpoplatněno - ceník čínské ambasády: občane ČR / CIZINCI 800 Kč

Potřebné podklady

Žádáme o úhradu víza do Číny při předání podkladů na vyřízení víza! nebo převodem na náš učet Felida s.r.o. - stránka Kontakt

Potřebné dokumenty pro turistické vízum do Číny - 1 vstup do 30 dnů

 • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu z Číny s jednou volnou dvojstránkou
 • 1 x kvalitní fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x průkazová fotografie (současná kvalitní profesionální barevná fotografie na bílém pozadí 3,5x4,5 cm) ne starší více než 6 měsíců
  Žádosti s starou a špatnou fotografií nebo fotografií na jiném než bílém pozadí budou (konzulátem) zamítnuty !!! Za poplatek vytiskneme vaší profesionální foto vysoké rozlišenosti na bílém pozadí ve formátu jpeg dodání naší agentuře.
 • VYPLNĚNA ŽÁDOST na strankách čínskeho konzulátu: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/ (vyplníme po domlouvě)
 • 1 x kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení-pozvání Čínské turistické agentuře)
 • pro vízum s 2 vstupy vyžaduje se doložení zaplacené letenky tam a zpět (není možné doložit pouze výpis letů s odletovými místy označenými kódem letiště), rezervace hotelu na dobu pobytu, itinerař cesty
 • OSVČ přiloží aktualní kopii živnostenského listu z internetu (nezaměstnaní výpis z bankovního učtu)
 • rezervace ubytování po celou dobu pobytu v Číně - (kopii hotelové rezervace po celou dobu pobytu)
 • detailní itinerář cesty po Číně (adresovaný ambasádě a podepsaní, uvedení seznam měst, ubytovaní, památek, v pořadí návštěv)
 • víza pro nezletilé s vlastním pasem: souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého (notářsky ověřené) - ověřenou kopii rodného listu, pro postižené lékařské vyjádření
 • pro žadatele o čínské turistické vízum zaměstnané v mediálních a některých humanitárních organizacích je potřeba osobní přístup na čínský vízový centr, a vyžádaní jsou dodatečný dokumenty
 • pro cizince je požadován osobní přístup na čínský vízový centr, platný trvalý pobyt v České Republice +15 dnů, zaplácená vytištěná letenka tam a zpět, aktuální výpis z vlastního účtu 100 eur na den pobytu v Číně, cestovní pojištění po dobu pobytu V Číně, potvrzení o zaměstnání a potvrzení o dovolene po dobu pobytu v Číně,
 • pro urychleny vyřízení víza je nutně předložit zaplacenou zpáteční letenkou a písemně udůvodnit urychleny (konzulem povolené urychleny vyřízení víza je zpoplatněné)
 • od 18. října 2019 je nutné pořídit otisky deseti prstů všech žadatelů o vízum v Čínském vízovém centru Praha 8!!
 • o udělení víza do Číny, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulát Čínské LR v Praze

Potřebné dokumenty pro služební vízum do Číny

 • cestovní pas platný 6 měsíců po návratu z Číny s jednou volnou dvojstránkou (půlroční pasy nebudou akceptovány!)
 • 1 x kvalitní fotokopii cestovního pasu (dvojstrana s fotografií)
 • 1 x průkazová fotografie (současná kvalitní profesionální barevná fotografie na bílém pozadí 3,5x4,5 cm) ne starší více než 6 měsíců
  Žádosti s starou a špatnou fotografií nebo fotografií na jiném než bílém pozadí budou (konzulátem) zamítnuty !!! Za poplatek vytiskneme vaší profesionální foto vysoké rozlišenosti na bílém pozadí ve formátu jpeg dodání naší agentuře.
 • 1 x vyplněný vízový formulář od 01.12.2018 na strankach konzulátu Číně: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/ (vyplníme po domlouvě)
 • 1 x kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje Čínou, předloží rezervace letenky nebo jizdenky)
 • rezervace ubytování po celou dobu pobytu v Číně - (kopii hotelové rezervace po celou dobu pobytu)
 • *zvací dopis čínské strany (partnerské organizace) adresovaný ambasádě, kvalitní kopie v anglickém nebo čínském jazyce (pro dva a více vstupů vyžádaná kopie starého víza, v žádostí uvést počet vstupů - 1, 2 nebo multy vstup)
 • **originál vysílacího dopisu (adresovaný ambasádě) v angličtině od české společnosti na hlavičkovém papíře, která vás do Číny vysílá - (podle informaci ze zvacího dopisu)
 • pro vízum s jedním vstupem vysílací dopis se nevyžaduje, pro dva a více vstupů ano a vyžádaná je kopie starého víza (v pozvání a vysílacím dopisu uvést 2 nebo multy vstup
 • podnikatel - živnostník je vyžadován přiložit aktualní výpis z OR (kopie z internetu)
 • účastník veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair), musí předložit pozvání vydané organizátorem veletrhu
 • pro urychleny viřízení víza je nutně předložit zaplacenou zpáteční letenkou a písemně udůvodnit urychlenyy (konzulem povolené urychleny viřízení víza je zpoplatněné)
 • pro služební sportovní utkání je nutně předložit kopii zvácího dopisu a doporučujeme předložit vysílací dopis a zpáteční letenkou, není možné doložit pouze výpis letů s odletovými místy označenými kódem letiště
 • pro cizince je požadován osobní přístup na čínský vízový centr, platný trvalý pobyt v ČR +15 dnů, zaplácena letenka tam a zpět
 • od 18. října 2019 je nutné pořídit otisky deseti prstů všech žadatelů o vízum v Čínském vízovém centru Praha 8!
 • o udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulát Čínské LR v Praze

 • * ZVACÍ DOPIS (Letter of Invitation) - (sken-kopie) (adresovaný ambasádě)
  vydán zvoucí čínskou organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce
  MUSÍ OBSAHOVAT PŘESNĚ:
  a) kontaktní informace čínské organizace/společnosti (název, adresa, telefon),
  b) správně uvedené celé jméno zvané osoby, její státní příslušnost, pohlaví, datum narození, číslo pasu,
  c) účel návštěvy, časové rozmezí návštěvy pro 1 vstup, více vstupů,
  d) vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací/společností,
  e) způsob finančního krytí návštěvy,
  f) datum vystavení zvacího dopisu,
  g) kontaktní informace osoby vydávající zvací dopis,
  h) celé jméno a podpis zodpovědné osoby, celé jméno v čínštině - poangličtěná verze jména není amabasádou akceptovaná
  i) kulaté červené razítko a osobní podpis odpovědné osoby nezasahující do razítka.

  **NÁLEŽITOSTI VYSÍLACÍHO DOPISU: (Broadcast sending letter) - originál vysílacího dopisu v anglickém jazyce (adresovaný čínské ambasádě v Praze)
  a) na hlavičkovém papíře vysílací společnosti, adresovaný ambasádě s razítkem a podpisem oprávněné osoby
  b) informace o žadateli - vysílané osobě ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)
  c) informace o návštěvě Číny (účel, konkrétní časové rozmezí, 1 nebo více vstup, místo/místa návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou, vztah mezi žadatelem a vysílací společností)
  d) informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa)
  e) ve vysílacím dopise musí být jasně vyjádřen vztah mezi vysílací a zvoucí společností (např. dodavatel součástek)
  f) datum vystavení vysílacího dopisu, razitko, podpis odpovědné osobe
  Bez všech uvedeních údajů čínská ambasáda zvací a vysílací dopis ne akceptuje !!!

  Údaje vysílacího dopisu a údaje zvacího dopisu musí souhlasit !!!

  Poznámka

  Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. Udělení všech typu víza do Číny plně záleží na rozhodnutí konzulá Čínské Republiky v Praze, který odmítnutí vydání víza nekomentuje a nevrací konzulární poplatek. Více informaci na stránkách - https://www.mzv.cz/

  stara žádost do 1.12.2018 stáhnout zde

  Úřední dny podaní dokumentu v agentuře Felida :

  Po - Pá: 10:00 - 16:30 podání dokumentů, vyzvednutí víz 15:00 - 17:00 (nebo po domlouvě)

  Doručení dokumentů potřebných pro vyřízení víza

  Všechny dokumenty potřebné k podání žádosti o vízum do Číny je nutné doručit či zaslat na naši adresu
  Agentura Felida s.r.o., Korunovační 26, 170 00 Praha - Bubeneč, minimálně den před předpokládaným podáním žádosti na ambasádu.

  • poštou
  • kurýrem
  • osobně
  • e-mailem (pouze údaje pro urychlení připraví podkladů potřebné pro vyřízení víza do Číny!)

  Naše pracovní doba: Po - Čt: 10:00 - 17:00, Pá 10:00 - 16:00 (v nepracovní době po telefonické domluvě tel. 732 115 829).

  Žádáme o úhradu víza do Číny při předání podkladů na vyřízení víza! nebo převodem na náš učet Felida s.r.o. - stránka Kontakt


  Pro podání vašich žádostí je potřeba rezervace dne a hodiny na čínském vízovém centru dva (2) dni dopředu, víza jsou hotova 4. den po podání! Prosíme vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz do Číny má naše agentura zprostředkova­telskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti. V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum do Číny nevratný. Po obdržení pasu si prosíme ihned zkontrolujte platnost víza do Číny a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. UPOZORNĚNÍ: Podmínky pro udělení, platnost víz a ceny za vyřízení čínských víz se mohou měnit a konzulární úřady nejsou povinny cestovní agentury o změnách informovat. Dojde-li ke změně podmínek po podání vaší žádosti, budeme vás neprodleně informovat. Vzniklý nedoplatek je nutné uhradit při převzetí pasu/víza do Číny. Potřebné informace vám doporučujeme ověřit si na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě. Klient stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zobrazeny na webových stránkách agentuře Felida. Udělení víza do Číny plně záleží na rozhodnutí konzulátu Čínské LR.

  Vyzvednutí dokumentů po vyřízení víz do Číny


  • pas si můžete vyzvednout v naší agentuře osobně či v zastoupení v domluvení od 10-17h
  • pas zašleme zpět expresní poštou za poplatek 200 Kč, dobírkou za poplatek 300 Kč

  nahoru

Nevíte si rady s vyplněním formuláře?
Nejste si jistí, jaký typ víza je pro Vás vhodný?
Potřebujete další informace k vyřízení víza do Číny?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.
Agentura Felida s.r.o. | Korunovační 26, 170 00 Praha 7
Lidija Šrámková-Pižent
tel.: +420 732 115 829, +420 222 710 555
e-mail: felida@seznam.cz